Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 26/12, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP cấp tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 – 2020 đã chủ trì Hội nghị đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019.

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình có các sản phẩm được đưa vào đánh giá, xếp hạng thuộc Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP tỉnh năm 2019 đã giới thiệu chi tiết các chỉ tiêu về sản phẩm. Trên cơ sở kết quả chấm thẩm định của Tổ giúp việc, các thành viên hội đồng đã đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm tham gia chương trình. Kết quả, có 9 sản phẩm được đánh giá 4 sao và 19 sản phẩm đánh giá 3 sao.

Các đại biểu thăm quan các sản phẩm tham gia

 Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP cấp tỉnh Sơn La năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh, Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đồng thời đề nghị, đối với các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị liên quan cùng các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch, dán tem truy suất nguồn gốc đảm bảo theo quy định; tăng cường tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh, hoàn thành Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP theo mục tiêu đề ra...

 

Các đại biểu thăm quan các sản phẩm tinh dầu sả Java của HTX tinh dầu dược liệu Mường La. 

Sản phẩm Măng trúc Háng Đồng

 

Nguồn: Tổng hợp